Η εμπιστοσύνη είναι πρωταρχική μας υποχρέωση

Η Αγροπύλη Α.Ε είναι Πιστοποιημένος Φορέας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και λειτουργεί ως Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2022-2027.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ

Aναγνώριση και καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων, των δικαιωμάτων ενίσχυσης κάθε γεωργού που υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

  • Τομέας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διεκπεραίωσης εντύπων όπως:

  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
  • Έκδοση και επικαιροποίηση Μητρώου Αγροτών.
  • Έκδοση άδειας οικοτεχνίας ΚΗΜΟ.
  • Έντυπα έκδοσης και ανανέωσης άδειας λαϊκών αγορών.
  • Νέοι Αγρότες
  • Σχέδια Βελτίωσης

Η Αγροπύλη Α.Ε παρέχει αγρο συμβουλευτικές υπηρεσίες στον αγροδιατροφικό χώρο προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλών και υπηρεσιών

Λειτουργούμε με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που έχει ο κάθε παραγωγός από την εκμετάλλευση του.

Είμαστε Πιστοποιημένος Φορέας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και λειτουργούμε ως Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2022-2027

Years in Business
Projects
Clients
Staff Members
Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
Ώρες Λειτουργίας

09:00 – 16:00
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

09:00 – 13.00 & 18:00 – 21:00
Τρίτη – Πέμπτη

Φόρμα Επικοινωνίας

Ώρες Λειτουργίας

09:00 – 16:00
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

09:00 – 13.00 & 18:00 – 21:00
Τρίτη – Πέμπτη

Επικοινωνήστε μαζί μας